Junta Directiva

President:

Magí Marqués

Vicepresident:

Miquel Pegueroles

 

Tresorer:

Lluis Gallardo

 

Secretaria:

Maite Cubí

 

Vocals:

David Llatge

Fran Andreu

Fran Vaquer

Carme Maigí

Maribel Aguilar

Josep Marqués